Møte i fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane 19.desember 2018

Produsert av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune