Fylkesting 18.desember 2015

Sak: 72/15 Krav om lovlegkontroll av fylkestingssak 46/15 - eigarposisjonen i Fjord1 AS Produsert av Sogn og Fjordane fylkeskommune