Fylkesting 5.-6. juni 2012, Loen - dag 2

Produsert av IKT-tenesta og Informasjonsavdelinga