Drøftings- og erfaringsmøte Regionalt forskingsfond

Torsdag 26. september frå kl. 12.30 – 16.30 skal styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet ha eit ope møte der ein skal drøfte erfaringar med frå styreperioden og vegen vidare for forskingsfondet etter regionreforma. I styret sitt mellom anna dei tre fylkesordførarane i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane