Fylkesting 17.–18. desember 2019 (dag 1)

Produsert av Vestland fylkeskommune