Møte i fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane 16. november 2018