Fylkesting 16. april 2013, Leikanger - temaøkt om verdiskaping - del 2

Økt 1: Hovudinnlegg ca 25 minuttar • Det regionale handlingsrommet; perspektiv på regional planlegging sett i lys av KRD sitt arbeid med regionalpolitikken, innleiar avdelingsdirektør Gerd Slinning, KRD • Sogn og Fjordane; korleis skal de vekse? Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Vincent W. Fleischer, Innovasjon Norge. Økt 2: Korte innlegg 2 x 10 minutt • Om arbeidet med verdiskapingsplanen og arbeidet framover v/fylkesdirektør Jan Heggheim • Korleis bør næringslivet og det offentlege arbeide saman v/styreleiar i NHO Leif Arne Åsen Kort debatt 20 minutt Pause 10 minutt Økt 3: Tematisk økt 3 x 15 minutt • Ny fornybar energi i Sogn og Fjordane, v/ professor Erling Holden, NTNU / HSF • Norge som verdas fremste sjømatnasjon - Sogn og Fjordane som verdas fremste sjømatfylke v/ politisk rådgjevar Tord Dale, FKD • Sogn og Fjordane og kunnskapsintensiv tenesteyting v/ Inge Jan Henjesand, Abelia (og «eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane») Hovuddebatt 45 minutt kl 12.00: Lunsj på Sognefjord Hotel kl 13.00: Temaøkta held fram. Møte etter lunsj startar med ein femten minuttar presentasjon av fylkeskommunen sitt prosjekt: Livreddande vinterkolleksjon.