Fylkeskonkurransen i yrkesfag - prisutdeling

Live-stream frå kåringa av vinnarane i fylkeskonkurransen i yrkesfag startar kl 14.20. Kåringa av vinnarar er kl 14.30. Direkte frå Sogndal vgs. 30 elevar frå heile fylket konkurrerer innanfor 20 fagområde. Elevbedrifta Campus Media på Sogndal vgs står for produksjonen på nett-TV.