Sjumilsstegkonferansen 2018 - Klart vi kan (dag 2)

Sjumilsstegsarbeidet skal legge til rette for at barn og unge blir ivaretekne frå helsestasjon til fullført utdanning. Med hjelp av barnekonvensjonen kan vi legge til rette for betre tverrfagleg samhandling slik at barn og unge får eit best mogleg oppvekstmiljø og utdanningsløp. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane saman med Ungdomspolitisk utval, NAV, Høgskulen på Vestlandet og Fylkeskommunen inviterer til Sjumilsstegkonferansen 2018 - "Klart vi kan".