Fylkesting 11.-12. desember 2012, Leikanger - dag 1

Produsert av IKT-tenesta og Informasjonsavdelinga